มุมมองที่แตกต่าง

ทำความเข้าใจการทดลองบางส่วนที่ใช้เป็นมาตรฐานเพื่อการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของกาว

  1. การทดสอบความแข็งแรงจากแรงดึงและแรงเฉือน การทดสอบทั่วไปที่ใช้ในการเช็คการยึดติดของกาว ทำได้โดยการวัดค่าการใช้แรงที่ใช้ในการแยกวัสดุสองชิ้นที่ยึดติดกัน
  2. การทดสอบความแข็งแรงจากแรงฉีก อีกหนึ่งวิธีถูกเรียกว่า การทดสอบ คลามบลิ้ง ดรัม พีล (Climbing Drum Peel Test) สามารถใช้คำนวณการทนทานต้องการลอกออกของกาวภายใต้น้ำหนักของการลอกออก หรือความเป็นอิสระของพื้นผิวที่ถูกยึดติดเข้าไว้ด้วยกัน.
  3. การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบความสามารถในการต้านทานแรงกระแทกโดยการทิ้งน้ำหนักจากที่สูงลงบนชิ้นงานที่มีการใช้กาว แล้วทำการบันทึกค่าพลังงานดูดซึมที่เกิดขึ้น
  4. การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมและการทดสอบความทนทาน ในโลกแห่งความจริง กาวจะต้องเผชิญกับหลากหลายภาวะ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ระดับความชื้นและสารเคมี และเราก็ได้จำลองสภาวะเช่นเดียวกันเพื่อใช้ในการทดสอบในห้องปฏิบัติการของเรา

ต้องการทดสอบด้วยตัวคุณเอง?
 

ต้องการทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการการทดสอบทางแล็บของล็อคไทท์