โลคอลมอเตอร์ (LOCAL MOTOR)

การพัฒนารถยนต์ของโลคอลมอเตอร์แต่ละรุ่นนั้น เกิดจากการร่วมกันของนักออกแบบ วิศวกร และนักประดิษฐ์ในเครือข่ายสังคมออนไลน์และในพื้นทื่ทำงานจริง เสนอแนวคิดและเลือกแบบที่น่าสนใจที่สุดออกมาพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสู่ตลาด
Rally Fighter ออฟโร้ดขุมพลัง 430 แรงม้า ที่มีชื่อเสียงของโลคอล มอเตอร์ ที่เลือกใช้ล็อคไทท์เพื่อเสริมประสิทธิภาพของรถแข่งภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง โดยปราศจากทีมงานเปลี่ยนอุปกรณ์และซ่อมบำรุง