โจ๊กเกอร์ แฟ๊คซ์(JOKER FX)

ในการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจนี้ การดีไซต์ของป้ายที่ดึงดูดความสนใจ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การสื่อสารบรรลุผล เรียกความสนใจจากผู้พบเห็น สำหรับ โจ๊กเกอร์ แฟ๊คซ์(JOKER FX) บริษัท ผู้ผลิตโครงสร้างสื่อโฆษณาที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน คือการที่สามารถทำดีไซต์นั้นให้ผลิตได้จริง ด้วยเหตุนี้ โจ๊กเกอร์ แฟ้คซ์ ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์ ช่วยในงานผลิตโครงสร้าง โดยบริษัทได้พิสูจน์แล้วว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์ สามารถประกันความสำเร็จ เนื่องจากช่วยลดเวลาในการผลิต, เพิ่มความน่าเชื่อถือลดน้ำหนักชิ้นงาน แต่ยังช่วยให้โครงสร้างมีความทนทานในสภาพแวดล้อมแม้อยู่ในที่มีอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด